Tuyển dụng

Công ty BCA Việt Nam tuyển nhân viên tiếp nhận bảo hành tại TPHCM

Công ty BCA Việt Nam tuyển nhân viên tiếp nhận bảo hành tại TPHCM

Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật BCA BCA Việt Nam thành lập từ năm 2011, từ một công ty nhỏ chuyên cung cấp giải pháp máy in khổ lớn HP, bằng những nổ lực không ngừng của HĐQT cũng như hơn 40 nhân viên, BCA đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng kể, nhờ thế BCA liên tục là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam cung cấp giải pháp in ấn khổ lớn chuyên

Công ty BCA Việt Nam tuyển nhân viên kinh doanh Laptop, Máy tính, Máy in, Mực in tại TP.HCM

Công ty BCA Việt Nam tuyển nhân viên kinh doanh Laptop, Máy tính, Máy in, Mực in tại TP.HCM

Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật BCA BCA Việt Nam thành lập từ năm 2011, từ một công ty nhỏ chuyên cung cấp giải pháp máy in khổ lớn HP, bằng những nổ lực không ngừng của HĐQT cũng như hơn 40 nhân viên, BCA đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng kể, nhờ thế BCA liên tục là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam cung cấp giải pháp in ấn khổ lớn chuyên

Công ty BCA Việt Nam tuyển nhân viên kinh doanh phân phối

Công ty BCA Việt Nam tuyển nhân viên kinh doanh phân phối

Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật BCA BCA Việt Nam thành lập từ năm 2011, từ một công ty nhỏ chuyên cung cấp giải pháp máy in khổ lớn HP, bằng những nổ lực không ngừng của HĐQT cũng như hơn 40 nhân viên, BCA đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng kể, nhờ thế BCA liên tục là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam cung cấp giải pháp in ấn khổ lớn chuyên