Cách khắc phục lỗi Scanner Failure trên máy in HP

Cách khắc phục lỗi Scanner Failure trên máy in HP

Nếu máy in HP của bạn hiển thị thông báo lỗi “scanner failure” hoặc “unable to scan” thì máy quét đang gặp sự cố. Làm theo các bước trong video này để khắc phục các lỗi phần cứng và phần mềm máy quét tiềm ẩn.

Cách khắc phục sự cố ứng dụng trong Windows 11

Cách khắc phục sự cố ứng dụng trong Windows 11

Nếu bạn gặp sự cố với 1 ứng dụng trên Windows 11, Microsoft Store thường xuyên thông báo cho bạn và khắc phục sự cố cho bạn. Nếu sự cố với ứng dụng này vẫn tiếp diễn, hãy thử các bước như trong video