Sự kiện "Làn sóng công nghệ 2023" do HP phối hợp cùng BCA tổ chức

Sự kiện "Làn sóng công nghệ 2023" do HP phối hợp cùng BCA tổ chức đã diễn ra vào ngày 11/1 vừa qua, với sự tham dự của đại diện đến từ các doanh nghiệp & đối tác của BCA.
BCA cảm ơn quý đối tác, quý khách hàng & HP đã đồng hành cùng chúng tôi trong sự kiện lần này.

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về hoa và trong nhà

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về trong nhà

Có thể là hình ảnh về màn hình và trong nhà

Có thể là hình ảnh về laptop và màn hình

Có thể là hình ảnh về màn hình

Có thể là hình ảnh về trong nhà

Có thể là hình ảnh về laptop, màn hình và văn phòng

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 1 người, laptop và màn hình

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '000 000 000 QUA NGON ĐON TẾT 000 QUÀ NGON ĐON TẾT QUA NGON ĐÓN TẾT YUMSEA QUÀ NGON ĐÓN TẾT YUMSE with BOA with RCA with RO HC 11/01/2023'

Có thể là hình ảnh về hoa hồng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'EL ho 11/01/2023'

Có thể là hình ảnh về 1 người, màn hình, laptop, văn phòng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 2 người, điện thoại, màn hình và văn phòng

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, màn hình và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'NIKE 11/01/2023'

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 12 người và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 14 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 12 người và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người và điện thoại

Có thể là hình ảnh về 1 người, màn hình và điện thoại

Có thể là hình ảnh về 12 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng, đồ uống và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết '-Hei 11/01 /2023'

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng, đồ uống và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng, đồ uống và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 9 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'with LÀN CÔI 20 TP.Hổ Há» QUÀ NGON ĐÓN TẾT YUMSEA QUÀ NGON ĐON TẾT YUMSEA 11/01/2023'

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng, đồ uống và trong nhà

 

Chia sẻ:

Bình luận Facebook