Chứng nhận tham dự HP Sự kiện trực tuyến Phòng thí nghiệm Khoa học In ấn


Chứng nhận tham dự


Được trao cho
Phạm Quốc Bảo
Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật BCA


Hoàn thành khóa đào tạo Phòng thí nghiệm Khoa học In ấn

Ngày 22 tháng 4 năm 2020

Chia sẻ:

Bình luận Facebook