Tin sản phẩm

Bàn phím Laptop thường có bao nhiêu phím?

829
Bàn phím laptop thường có 84 đến 101 phím, tùy thuộc vào mô hình và thiết kế cụ thể của laptop. Dưới đây là một số loại phím chính mà bạn thường thấy trên bàn phím laptop:
Sản phẩm có thể bạn quan tâm
1. Phím chữ:
Gồm các chữ cái, số và các ký tự đặc biệt.

2. Phím chức năng (Function keys):
F1 đến F12, thường được sử dụng để thực hiện các chức năng đặc biệt tùy thuộc vào ứng dụng hoặc hệ điều hành.

3. Phím Shift:
Sử dụng để tạo các ký tự in hoa hoặc ký tự đặc biệt khi được nhấn cùng lúc với một phím khác.

4. Phím Control (Ctrl):
Thường được kết hợp với các phím khác để thực hiện các lệnh tắt hoặc chức năng đặc biệt.

5. Phím Alt:
Tương tự như Ctrl, thường được kết hợp với các phím khác để tạo các lệnh hoặc ký tự đặc biệt.

6. Phím Backspace và Delete:
Dùng để xóa ký tự hoặc phần văn bản.

7. Phím Enter:
Dùng để xác nhận hoặc kết thúc một dòng văn bản, lệnh, hoặc thao tác.

8. Phím Space (Spacebar):
Dùng để tạo khoảng trắng giữa các từ.

9. Phím Arrow (mũi tên):
Dùng để di chuyển con trỏ hoặc con nháy văn bản.

10. Phím Windows (hoặc Command trên Mac):
Thường nằm ở giữa phím Ctrl và Alt, sử dụng để mở menu Start trên Windows hoặc Launchpad trên macOS.

11. Phím Print Screen (PrtSc):
Dùng để chụp ảnh màn hình.

12. Phím Esc (Escape):
Thường được sử dụng để hủy bỏ hoặc thoát khỏi chức năng đang hoạt động.

Lưu ý rằng một số laptop có thể có thêm các phím chức năng hoặc phím đặc biệt tùy thuộc vào mô hình và nhà sản xuất.
Chia sẻ:
Bình luận Facebook
Tin nổi bật trong ngày