Bảo hành mở rộng Laptop HP 3 năm Onsite (U9BA7E)

598
Chia sẻ:

Giá: 2,990,000 (Giá đã bao gồm VAT)

Trạng thái: Sản phẩm luôn có hàng sẵn tại kho công ty BCA
Số lượng:

Thông tin hỗ trợ khách hàng

Thông tin nhanh sản phẩm

  • Tên gói bảo hành mở rộng: Bảo hành mở rộng Laptop HP 3 năm Onsite (U9BA7E)
  • Thời gian bảo hành: 3 năm
  • Loại máy hỗ trợ: Laptop HP 240, 245, 250, 340
  • Hình thức bảo hành: Onsite - Sửa chữa tận nơi
Vật tư linh kiện
Giá: 15,900,000 đ
Lượt xem: 8819
Giá: 16,744,000 đ
Lượt xem: 931
Giá: 16,480,000 đ
Lượt xem: 638
Giá: 12,360,000 đ
Lượt xem: 615
Giá: 9,890,000 đ
Lượt xem: 625
Giá: 12,770,000 đ
Lượt xem: 649
Giá: 12,760,000 đ
Lượt xem: 1254
Giá: 20,810,000 đ
Lượt xem: 870
Giá: 19,870,000 đ
Lượt xem: 941
Giá: 15,870,000 đ
Lượt xem: 976
Giá: 16,290,000 đ
Lượt xem: 821
Giá: 12,420,000 đ
Lượt xem: 850
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 818
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 635
Giá: 20,100,000 đ
Lượt xem: 1277
Giá: 16,000,000 đ
Lượt xem: 1660
Giá: 16,480,000 đ
Lượt xem: 1442
Giá: 16,310,000 đ
Lượt xem: 1062
Giá: 15,760,000 đ
Lượt xem: 959
Giá: 16,340,000 đ
Lượt xem: 4405
Giá: 14,580,000 đ
Lượt xem: 885
Giá: 15,500,000 đ
Lượt xem: 1042
Giá: 15,870,000 đ
Lượt xem: 2711
Giá: 11,900,000 đ
Lượt xem: 883
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 2629
Giá: 12,700,000 đ
Lượt xem: 4219
Giá: 12,150,000 đ
Lượt xem: 2532
Giá: 17,290,000 đ
Lượt xem: 2714
Giá: 19,870,000 đ
Lượt xem: 754
Giá: 11,050,000 đ
Lượt xem: 1366
Giá: 12,080,000 đ
Lượt xem: 795
Giá: 13,100,000 đ
Lượt xem: 1770
Giá: 17,290,000 đ
Lượt xem: 2344
Giá: 16,340,000 đ
Lượt xem: 1612
Giá: 11,940,000 đ
Lượt xem: 1379
Giá: 14,175,000 đ
Lượt xem: 1363
Giá: 19,360,000 đ
Lượt xem: 1097
Giá: 16,300,000 đ
Lượt xem: 1441
Giá: 15,553,000 đ
Lượt xem: 1527
Giá: 14,800,000 đ
Lượt xem: 1079
Giá: 12,799,000 đ
Lượt xem: 1366
Giá: 10,971,000 đ
Lượt xem: 1773
Giá: 20,530,000 đ
Lượt xem: 978
Giá: 17,120,000 đ
Lượt xem: 928
Giá: 19,880,000 đ
Lượt xem: 398
Giá: 12,670,000 đ
Lượt xem: 959
Giá: 16,600,000 đ
Lượt xem: 453
Giá: 12,110,000 đ
Lượt xem: 741
Giá: 10,600,000 đ
Lượt xem: 1753
Giá: 14,360,000 đ
Lượt xem: 1542
Giá: 11,440,000 đ
Lượt xem: 2914
Giá: 15,350,000 đ
Lượt xem: 1501
Giá: 18,350,000 đ
Lượt xem: 1165
Giá: 19,750,000 đ
Lượt xem: 1402
Giá: 14,600,000 đ
Lượt xem: 776
Giá: 11,250,000 đ
Lượt xem: 1310
Giá: 15,800,000 đ
Lượt xem: 994
Giá: 14,300,000 đ
Lượt xem: 1176
Giá: 16,300,000 đ
Lượt xem: 1635
Giá: 19,750,000 đ
Lượt xem: 1331
Giá: 20,800,000 đ
Lượt xem: 889
Giá: 11,480,000 đ
Lượt xem: 562
Giá: 17,200,000 đ
Lượt xem: 551
Giá: 11,600,000 đ
Lượt xem: 2424
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1632
Giá: 10,760,000 đ
Lượt xem: 1044
Giá: 15,350,000 đ
Lượt xem: 372
Giá: 11,070,000 đ
Lượt xem: 1213
Giá: 15,707,000 đ
Lượt xem: 1089
Giá: 11,220,000 đ
Lượt xem: 998
Giá: 15,707,000 đ
Lượt xem: 1109
Giá: 11,530,000 đ
Lượt xem: 923

Sản phẩm cùng loạiBình luận Facebook