Dịch vụ sửa chữa BCA

Quy định thời hạn bảo hành các sản phẩm Brother

2752

Kính gửi quý khách hàng

Công ty TNHH Brother International Vietnam xin thông báo thời hạn bảo hành của các sản phẩm thương hiệu Brother như sau

Máy in
  Model Số năm bảo hành
1 HL-L2320D 2
2 HL-L2321D 2
3 HL-L2361DN 2
4 HL-L2366DW 2
5 HL-B2000D 2
6 HL-B2080DW 2
7 HL-L5100DN 2
8 HL-L6200DW 2
9 HL-L6400DW 2
10 HL-L8260CDN 2 Onsite KV HCM
11 HL-L8360CDW 2 Onsite KV HCM
12 HL-L3230CDN 2 Onsite KV HCM
 
Máy in laser đa chức năng
  Model Số năm bảo hành  
1 Fax-2840 1
2 DCP-B7535DW 1
3 MFC-B7715DW 1
4 DCP-L2520D 1
5 MFC-L2701D 1
6 MFC-L2701DW 1
7 MFC-L5700DN 1
8 MFC-L5900DW 1
9 MFC-L6900DW 1
10 MFC-L8690CDW 1 Onsite KV HCM
11 DCP-L3551CDW 1 Onsite KV HCM
12 MFC-L3750CDW 1 Onsite KV HCM
 
Máy in phun đa chức năng
  Model Số năm bảo hành
1 DCP-T310 1
2 DCP-T710W 1
3 MFC-T810W 1
4 MFC-J3520 1
5 MFC-J3720 1
6 DCP-T510W 1
7 MFC-T910DW 1
8 HT-T4000DW 1
9 MFC-T4500DW 1

Qui định thời hạn bảo hành đối với máy may, máy thêu gia đình
 
  Model Số năm bảo hành
1 PR-1050X 2 Onsite KV HCM
2 PR-670E 2 Onsite KV HCM
3 VR 2 Onsite KV HCM
4 NV180 2
5 NV800E 2
6 A80 2
7 FS50 2
8 CM700 2
9 NV35P 2
 
  Model Số năm bảo hành
10 FS101 2
11 GS2500 1
12 GS2700 1
13 AS2730S 1
14 JA1450NT 1
15 JA1400 1
16 AS1430S 1
17 1334D 1
18 2104D 1

Qui định thời hạn bảo hành đối với máy dán nhãn (P-Touch) và máy Scan
 
  Model Số năm bảo hành
1 PT-D210 1
2 PT-D450 1
3 PT-D600 1
4 PT-E110 1
5 PT-E300VP 1
6 PT-E500VP 1
7 PT-E550WVP 1
8 PT-P750W 1
9 PT-9700PC VN 1
10 PT-P950NW 1
11 PT-P900W 1
12 PT-9800PC VN 1
13 PT-P950NW 1
14 PT-E800T 1
15 PT-E850TKW 1
16 QL-700 1
17 QL-800 1
18 QL-810W 1
19 QL-820NWB 1
20 QL-1100 1
21 QL-1060N 1
 
  Model Số năm bảo hành
22 TD-2020 1
23 TD-2130N 1
24 TD-4000 1
25 PJ-722 1
26 RJ-2030 1
27 RJ-2150 1
28 RJ-3050 1
29 ADS-1200W 1
30 ADS-1600W 1
31 ADS-2100 1
32 ADS-2200 1
33 ADS-2400N 1
34 ADS-2800W 1
35 ADS-3000N 1
36 ADS-3600W 1
37 DS-620 1
38 DS-720D 1
39 PDS-5000 1
40 PDS-6000 1


Hiệu lực: từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 (cho đến khi có thông báo mới)

HCM ngày 1 tháng 10 năm 2018

Chia sẻ:
Bình luận Facebook
Tin nổi bật trong ngày