Cập nhật báo giá

BCA chuyên phân phối linh kiện Laptop HP chính hãng cập nhật báo giá Mainboard Laptop tháng 02 năm 2024

842
BCA Partner chính thức của Công Ty TNHH Hewlett – Packard Vietnam (viết tắt là HP Việt Nam) BCA chuyên phân phối linh kiện Laptop HP chính hãng cập nhật báo giá Mainboard Laptop tháng 02 năm 2024
Danh sách sản phẩm
Mainboard Laptop HP SPS-MB DSC MX450 2GB i7-1165G7 WIN (M42016-601)
Giá bán:
49,100,000 đ
Lượt xem: 521
Mainboard Laptop HP SPS-MB DSC MX450 2GB i5-1135G7 WIN (M42015-601)
Giá bán:
38,150,000 đ
Lượt xem: 566
Mainboard Laptop HP SPS-MB UMA i7-1165G7 WIN (M21708-601)
Giá bán:
43,500,000 đ
Lượt xem: 250
Mainboard Laptop HP SPS-MB UMA i3-1115G4 430 G8 (M24275-001)
Giá bán:
23,400,000 đ
Lượt xem: 200
Mainboard Laptop HP SPS-MB UMA i5-1135G7 (M21702-001)
Giá bán:
34,500,000 đ
Lượt xem: 216
MÃ LCD TÊN LCD GIÁ END USER
L75196-001 SPS-LCD HU 13.3 OLED UHD AR AMOLED POB              34,959,857 ₫
L21939-001 SPS-PNL KIT FHD AG LED UWVA                8,397,718 ₫
L31869-001 SPS-HU FHD AG LED UWVA 13 TS PVCY             37,023,788 ₫
L56917-001 SPS-LCD RAW PANEL15.6 FHD 250 slim                 6,316,686 ₫
L62773-001   SPS-PANEL KIT 14 FHD AG UWVA 250n                8,510,286 ₫
L64084-001 SPS-RAW PANEL LCD 14 FHD AG UWVA 250                7,757,775 ₫
L78065-001 SPS-RAW PANEL LCD 14 FHD AG UWVA 250                6,995,591 ₫
L78067-001 SPS-RAW PANEL LCD 14 FHD AG 1000 PVCY             11,972,484 ₫
L94493-001 SPS-LCD PNL KIT 13.3 FHD 300N W/BZ              15,048,576 ₫
L94494-001 SPS-LCD PNL KIT 13.3 FHD 400N W/BZ               15,269,803 ₫
L96515-001 SPS-LCD PANEL KIT 14 FHD AG UWVA 250 TS               11,881,141 ₫
L96785-001 SPS-LCD PANEL13.3 W/BEZEL FHD 400NTS PLG               11,325,733 ₫
L98324-001 SPS-LCD HU 15.6 FHD AG 400n DBTS               24,002,698 ₫
L98563-001 SPS-RAW PANEL LCD 14 FHD AG UWVA                7,754,282 ₫
L99601-001 SPS-LCD RAW PNL 15.6 FHD AG 300Hz NWBZ              15,898,900 ₫
M01101-001 SPS-PANEL 15.6 FHD AG UWVA 250n                7,006,069 ₫
M02080-001 SPS-RAW PANEL LCD 16.1 FHD 250s NB                 6,788,295 ₫
M03425-001 SPS-LCD HU 13.3 FHD BV LED UWVA 250             18,870,284 ₫
M03877-001 SPS-HU 13 FHDAG UWVA 400 CAM TS             34,142,697 ₫
M07092-001 SPS-RAW PANEL LCD 14 FHD AG UWVA 250             10,627,312 ₫
M07133-001 SPS-RAW PANEL LCD 14 FHD AG UWVA 250              11,250,600 ₫
M08536-001 SPS-RAWPNL LCD 13.3FHD AGLED 250 WWAN HD             13,078,550 ₫
M10794-001 LCD RAW PANEL 15.6 FHD UWVA250144Hz              16,187,580 ₫
M13565-001 LCD 14 HD BV LED SVA 250 uslim                  6,539,409 ₫
M13598-001 LCD HINGE UP 13.3 UHD BV+AR AMOLED POB               37,096,232 ₫
M15282-001 LCD PANEL KIT 13.3 FHD Low Power 400bent TouchScreen PLG               19,057,242 ₫
M16040-001 SPS-LCD HU14 FHD AG LED UWVA 1000 TS SVR             31,467,936 ₫
M16088-001 SPS-LCD HU 13.3 FHD AG LED 1000N TS SVR             31,421,190 ₫
M16339-001 LCD RAW PANEL15.6 FHD AG UWVA 250                8,065,926 ₫
M16341-001 LCD RAW PANEL15.6 FHD BV UWVA 250                 8,207,240 ₫
M16628-001 LCD RAW PANEL 14 FHD BV UWVA 250                 8,122,075 ₫
M16630-001 LCD RAW PANEL 14 FHD AG UWVA 250                8,122,075 ₫
M20688-001 RAW PANEL 15.6 UWVA250 3.2MM 144 HZ                8,851,482 ₫
M21163-001 SPS-LCD RAWPNL 13.3 FHD AG LED UWVA 250             10,047,280 ₫
M21166-001   SPS-LCD RAW PNL 13.3 HD AG SVA 250N                7,309,921 ₫
M21167-001 SPS-LCD RAW PNL13.3FHDAGLED1000NHDIR             11,688,244 ₫
M21389-001 SPS-LCD RAW PANEL 14.0 FHD AG UWVA 250N                5,805,704 ₫
M21392-001 SPS-LCD RAW PANEL14.0 HD AG SVA 250N                6,982,159 ₫
M21736-001 SPS-RAW PANEL 15.6 HD AG SVA 45% 250n                7,610,550 ₫
M21737-001 SPS-RAW PANEL 15.6 FHD AG UWVA 250n                7,299,443 ₫
M21739-001 SPS-PANEL KIT 15.6 FHD AG UWVA bent PVCY             13,517,269 ₫
M23499-001 LCD HINGE UP 15 FHD AG 250 fHDC ALS             21,177,520 ₫
M23509-001 LCD HINGE UP 17.3 FHD AG 300 HDC ALSensor               19,412,166 ₫
M36313-001 RAW DISPLAY PANEL 14 FHD AG LED UWVA 400              16,635,047 ₫
M36315-001 RAW DISPLAY PANEL 14 FHD AG LED UWVA 250              10,627,312 ₫
M45013-001 LCD PANEL KIT 14 FHD AG UWVA             11,205,465 ₫
M45813-001   SPS-LCD HU 13.3 FHD AG LED 1000N TS SVR             37,271,222 ₫
M46058-001 SPS-HU 13 FHD BV UWVA 250 CAM             23,347,741 ₫
M46724-001 SPS-LCD HU14 FHD AG LED UWVA 1000 TS SVR             38,775,171 ₫
M52747-001 SPS-RAW PANEL 13.3 FHD AG UWVA 250n             12,002,574 ₫
M52804-001 LCD RAW PANEL 13.3 WUXGA 400 NWBZflt              12,540,480 ₫
M54735-001 RAW PANEL 16.1FHD AG UWVA 144Hz NB2                 9,002,565 ₫
M54743-001 RAW PANEL16.1FHD AG UWVA 144Hz NB250               11,754,467 ₫
M62235-001 RAW PANEL 16.1 QHD AG LwBluLt 165Hz              16,613,457 ₫
M62237-001 RAW PANEL 16.1 FHD AG 250 144 Hz             10,661,195 ₫
M62239-001 RAW PANEL 16.1 FHD LwBluLt 300 144Hz             13,933,867 ₫
M74242-001 LCD RAW PANEL 15.6 FHD AG UWVA 400             19,432,854 ₫
M75610-001 LCD 15.6 FHD AG LED UWVA 250 BENT              93,260,736 ₫
M75785-001 HINGE UP LCD 15 FHD AG UWVA 250 HDC              21,839,226 ₫
M99955-005 SKO-RAW PANEL 13.3 FHD AG WLED NB 250n                5,766,749 ₫
N00080-001 SPS-RAW PANEL TOP 14 FHD AG 250             12,183,112 ₫
N00082-001 SPS-RAW PANEL 14 FHD AG 250                5,926,063 ₫
N00082-001 SPS-RAW PANEL 14 FHD AG 250                5,926,063 ₫
N00084-001 SPS-RAW PANEL 15.6 FHD AG 250                8,152,165 ₫
N02888-001 SPS-HU TS 13.3 WUXGA BV 250 RGB             37,090,684 ₫
N09533-001 SPS-HU 14.0WUXGAAGWLED+LBL1000UWVAIRTOF             74,843,073 ₫
N10084-001 SPS-HU PNL 13.3 FHD BV UWVA 250 TS             26,772,597 ₫
N10733-001 PANEL KIT 13.5 OLED WITHBEZEL NTB              29,382,595 ₫
N10911-001 HINGE UP 16.0 DRM WQUXGA AG 500 UWVA 120Hz              38,684,901 ₫
N12878-001 SPS-HU 14.0WUXGAAGWLED+LBL1000UWVA IRTOF             33,420,812 ₫
N13294-001 RAW PANEL 15.6 FHD UWVA 250n slim                 6,688,256 ₫
N13295-001 RAW PANEL 15.6 FHD UWVA 250n144Hz                9,689,397 ₫
N13379-001 PANEL KIT TOUCH SCREEN 16 WQ AG 400 120H DBTS             24,780,846 ₫
N13381-001 PANEL KIT TOUCH SCREEN 16 UHD BV 400 OLED DBTS              29,468,342 ₫
N13808-001 RAW PANEL 16.1 QHD AG LABEL 300 165HZ              14,205,399 ₫
N14757-001 SPS-RAW PANEL LCD 13 WUXGA AG 250             12,062,753 ₫
N15663-001 PANEL KIT TOUCH SCREEN 13.3 WQ BV OLED 400 NATURAL SILVER              19,979,022 ₫
N22325-001 SPS-RAW PANEL 14.0WUXGA AGUWVA 400 NITS             15,161,188 ₫
N22326-001 SPS-RAW PANEL 14WUXGA AGUWVA 250 NITS             11,912,305 ₫
N22327-001 SPS-RAW PANEL 14WUXGA AGUWVA 250 TOP             14,439,304 ₫
N28294-001 SPS-HU TS 13.5 WUXGA nAG PVCY SBL             35,827,184 ₫
N39191-001 SPS-HU TS 13.3 FHD 250 fHDC IR             21,057,161 ₫
N39403-001 PANEL KIT TOUCH SCREEN 14 FHD AG 250 LP 5MPC BOARDM             13,747,240 ₫
N41673-001 PANEL KIT TOUCH SCREEN 13.3 WQ BV OLED 400 SCB             20,550,667 ₫
N42530-001 RAW PANEL 16.1 FHD AG NTSC 250                5,344,889 ₫
N42802-001 SPS-RAW PANEL 14.0 FHD AGLED 250WAN HDC                5,595,075 ₫
N43565-001 SPS-RAW PANEL 14FHD AG UWVA250                5,595,075 ₫
N43566-001 SPS-RAW PANEL TOP 14FHD AG UWVA250                6,046,422 ₫
N43570-001 SPS-RAW PANEL 15.6FHD AG UWVA250                5,715,434 ₫
N43571-001 SPS-RAW PANEL TOP15.6FHD AG UWVA250                8,091,985 ₫
N44828-001 RAW PANEL 16.1 QHD AG UWVA 300             17,663,856 ₫
N44873-001 RAW PANEL 16.1 QHD AG UWVA 300             14,131,085 ₫
N45010-001 SPS-HU TS 14WUXGAAGWLED+1000UWVAPVCYTOF             43,438,002 ₫
N50968-001 SPS-HU TS 13.3 WUXGA AG 400 IR             20,575,726 ₫
N51331-001 SPS-HU TS 13.5 WUXGA nAG PVCY 1000 NS             41,001,273 ₫
Chia sẻ:
Bình luận Facebook
Tin nổi bật trong ngày